Liên hệ

CÔNG TY TNHH KIM LOẠI ĐỊA CẦU

Địa chỉ: 27A QL 1A, KP3, Linh Xuân, Thủ Đức, TP.HCM

Điện thoại:  028.3636.8893

Hotline: 0825.25.52.52

Email:  kimloaidiacau@gmail.com

Website: www. kimloaidiacau.com

https://www.embed-map.com